четвер, 19 квітня 2018 р.

Увага! Конкурсний відбір проектів підручників для 10 класу

Шановні викладачі загальноосвітніх предметів!
Пропонуємо Вам ознайомитися з навчальними програмами 10-11 класів, чинні з 01 вересня 2018 року, електронними версіями фрагментів підручників та здійснити вибір запропонованих підручників із загальноосвітніх предметів.
ПОСИЛАННЯ:

ЗДІЙСНІТЬ СВІЙ ВИБІР!

Результати надати до 24 квітня 2018 року в навчальну частину 


неділя, 1 квітня 2018 р.

Комплексне методичне забезпечення предметів і професій


Удосконалення процесу навчання й виховання учнів професійного ліцею значною мірою залежить від забезпечення освітнього процесу навчальною та методичною літературою, наочними приладами та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами, тобто від комплексного методичного забезпечення закладу освіти для якісної підготовки фахівців робітничих професій.
Комплексне методичне забезпечення закладу професійної (професійно-технічної) освіти (ПТЗО) – це розробка та створення оптимальної системи навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання з професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу.
Комплексне методичне забезпечення ПТЗО з певної професії покликане давати повну уяву про забезпеченість навчально-методичними засобами для підготовки певної кількості кваліфікованих робітників з даної професії.
Паспорт КМЗ – це документ, в якому зафіксована навчально-методична документація, навчальна та методична література, а також оптимальний набір засобів навчання, необхідних для повного та якісного вивчення всіх вузлових питань щодо теми програм теоретичного чи виробничого навчання.
Вимоги до якості підготовки кваліфікованих робітників зростають, і, як наслідок, зростають вимоги до методики навчання та до засобів навчання. Паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій (навчальних кабінетів і майстерень) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти сприяють забезпеченню необхідної й достатньої бази для якісного засвоєння навчального матеріалу, дають можливість швидко реагувати на якісне та кількісне осучаснення засобів навчання та їх контроль.
Презентація  ТУТ