Програма розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                      рішення обласної ради
                                                                                                          25.02.2015  № 5
Програма
розвитку і функціонування української мови
в Запорізькій області на 2016-2020 роки

м. Запоріжжя
2016 рік
І. ВСТУП

Програма розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 53, 144 Конституції України, розділів І, VІІІ «Декларації про державний суверенітет України», яка зазначає, що Україна як національна держава розвивається на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. В Україні забезпечується національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя відповідно  до  рішення  Конституційного  суду  України   від 14.12.99 № 10-рп/99.
Передумовою створення Програми є основні засади конституційного ладу (норми першого розділу (Загальні засади) Конституції України), що передбачають підтримку розвитку української мови, культури, історичної свідомості української нації. Відповідно до ст. 10 Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України та відповідно до ст. 11 Конституції держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.
Водночас, сучасний стан реалізації зазначених функцій держави, пов'язаних із конституційними та іншими законодавчими засадами розвитку української мови, культури, історичної свідомості робить дедалі актуальнішим залучення органів місцевого самоврядування до всебічного виконання зазначених вище засад Основного Закону України. Питання про державний статус української мови, збереження української культури та історичної свідомості Української нації в умовах сучасного глобалізованого світу, зовнішніх загроз та втручання в інформаційну безпеку України, незалежний гуманітарний простір України стає також і питанням національної безпеки та національного суверенітету України.
Крім зазначених конституційних положень, у Запорізькому регіоні, концептуальні засади Програми відповідають Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641. Реалізація Програми сприятиме вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, який буде здатний реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією України обов'язки.
Реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер застосування державної мови, поширення української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.
Заходи програми спрямовано передусім на підтримку й розвиток існуючих громадських ініціатив, наукових, журналістських та пісенно-музичних починань, які спрямовані на відродження і популяризацію народної української культури, пісенної, театральної, танцювальної та іншої традиційної спадщини, її поєднання з кращими сучасними зразками і методами поширення.
Ключовою ознакою Програми є те, що значна частина заходів закладає передумови для їх еволюційного відтворення зусиллями представників освітніх, просвітянських, музичних колективів, державних, комунальних та громадських установ і організацій, засобів масової інформації, які є учасниками заходів цієї Програми.

ІІ. СТАН РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Аналіз мовного питання в Запорізькій області дозволяє ввести мовно-культурну ситуацію в контекст загальноукраїнської соціолінгвістичної картини. Мовна ситуація в Запорізькій області достатньо нерівноважна і багатопроблемна. За 24 роки української незалежності українська мова так і не посіла того місця, яке їй визначено Конституцією України. За цей час приймалося чимало державних програм розвитку української мови з освітянським спрямуванням, але формальне їх виконання стало причиною того, що мовна ситуація в нашому регіоні за змістом і формою не стала справді українською.
Згідно з результатами перепису населення в Запорізькій області у 2001 році українці складали – 70,8%, росіяни – 24,7%, болгари – 14%, білоруси – 0,7%. У всіх районах і містах області українці мають переконливу більшість, яка в окремих регіонах досягає 90-92,5%. У місті Запоріжжі проживало у 2001 році 70,8% українців, м. Бердянську – 57,3%, м. Мелітополі – 55%, м. Енергодарі – 56%, м. Токмаку – 81%, Оріхівському районі – 90,4%,  Гуляйпільському – 93,1%, Новомиколаївському – 92,8%, Пологівському – 92,8%.
Навіть у районах, де традиційно проживає значна частина болгар, росіян, українці мають переважну більшість. На час останнього перепису в Приморському районі проживало 52,5% українців, Камיּянсько-Дніпровському – 75,3%, Якимівському – 61,6%, Бердянському – 75,9%.
За статистикою в Запорізькій області постійно збільшується кількість навчальних закладів з українською мовою навчання. Зокрема, у 2014/2015 навчальному році в області функціонує 453 україномовні загальноосвітні навчальні заклади (78,9 % від кількості діючих денних ЗНЗ комунальної форми власності, без спеціальних шкіл-інтернатів), що більше порівняно з минулим роком на  1,5 %. У стані поступового переходу на державну мову навчання або у двомовному режимі для задоволення потреб населення перебувають 42 ЗНЗ.
Українською мовою навчаються 114 366 учнів області, що становить     75 % від загальної кількості школярів, у тому числі: 81 686 учнів міських шкіл, або 71,4 % від їх контингенту; 32 680 учнів сільських шкіл, або 92,1 % від загального контингенту сільських школярів. Порівняно з минулим роком кількість учнів, які навчаються державною мовою, збільшилася на 0,4 відсотки.
Мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів повністю узгоджена та забезпечено наступність щодо мови навчання. Навчальний процес у 21 ПТНЗ (50%) ведеться державною мовою, а в інших 21 – частково українською мовою. Поступово збільшується кількість учнів ПТНЗ, які навчаються державною мовою. Так, якщо у 2012 році 51 % учнів ПТНЗ навчалися українською мовою, то у 2015 - 54,4 % учнів.
Вивчають українську мову поглиблено 4 219 учнів 3-11 класів у 107 школах, а профільно - 3 469 учнів 10-11 класів у 76 загальноосвітніх навчальних закладах області.
Щороку учні області беруть участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови і літератури, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з української мови і літератури, українського мовознавства, фольклористики, мистецтвознавства та літературознавства;  усіх етапах Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.
Учителі української мови та літератури Запорізької області наполегливо працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови, але й взаємозв’язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.
Враховуючи, що українська література плекає любов до мови і звичаїв українців, в конкретно-образній формі доносить до читача інформацію про своєрідність українських традицій та культури, освітяни області велику увагу приділяють її якісному викладанню на уроках.
З 2015 року відкрито дистанційне навчання для вчителів української мови та літератури у «Хмарному кабінеті» (http://s-edu.org.ua/korycjazp).
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 09.06.2015 № 0355 «Про підготовку до дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища» вчителі української мови та літератури з 10.06.2015 по 10.08.2015 пройшли навчання на дистанційному курсі «Проектування україномовного електронного освітнього середовища», на якому розпочали створення електронного посібника з української мови для 5 класу.
У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації шкільний предмет «Українська мова» викладається мінімум 140 годин протягом 1-2 курсів усіх спеціальностей. Відповідно до Переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2010 № 587, при складанні навчального плану вищий навчальний заклад може збільшувати кількість годин на вивчення предметів загальноосвітньої підготовки до академічного рівня змісту освіти Типового навчального плану старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66.
Профільна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)», яка донедавна викладається протягом трьох семестрів (108 годин) для студентів усіх спеціальностей, з 2015-2016 навчального року буде скорочена до 30 або 24 годин і вивчатиметься протягом одного семестру. Спостерігається помітне погіршення стану вивчення української мови у вищій школі, незважаючи на те, що є необхідність підсилення мовної фахової підготовки майбутніх фахівців різних напрямів діяльності, особливо оволодіння культурою усного українського ділового мовлення.
Крім того, у Запорізькому педагогічному коледжі викладається «Сучасна українська мова з практикумом» обсягом 162 години на спеціальності "Дошкільна освіта" та 216 годин на спеціальності "Початкова освіта".
В усіх закладах освіти області вся документація ведеться державною мовою, оформлені куточки з  державною символікою.
Незважаючи на певні здобутки у розвитку і функціонуванні української мови в різних сферах, сучасна молодь, володіючи українською мовою, сприймає її формально: її вивчають, уміють розмовляти, але без неї можуть обходитися в повсякденному житті.
У репертуарі театрів, закладів культури та інших культурно-просвітницьких майданчиків наявні російськомовні вистави, виступи російськомовних артистів естради, неукраїнських майстрів мистецтва. Зокрема, в репертуарі Запорізьких обласних театрах ляльок та юного глядача україномовні вистави є рідкістю: у театрі ляльок з 27 вистав лише три українською мовою, в театрі юного глядача також з 26 вистав лише три україномовні. Проте Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації проводить активну роботу щодо збільшення їх кількості: рекомендовано запорізьким театрам, у тому числі муніципальним та приватним, здійснювати постановки україномовних вистав за творами українських авторів або зарубіжних у перекладі українською мовою. Наприклад, у Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара частка спектаклів українською мовою зросла від 60 до 75%, в обласній філармонії – близько 80% культурно-мистецьких заходів проводяться державною мовою.
У Запорізькій області книготоргівля задовольняє інтереси більшою мірою російськомовного читача. Навіть у найбільших книжкових магазинах «Буклет», «Папірус», «Книгоманія» українська книга представлена в дуже малій кількості, зате аж занадто російськомовних творів масової літератури, книг російських авторів.
У більшості телерадіокомпаній Запорізької області ліцензією передбачено 75-80% ведення передач українською мовою. На Запоріжжі працює 6 місцевих каналів: «Запоріжжя», «Алекс», «ТВ-5», «ТВ-5 Спорт», «МТМ», «ТВ-Голд». Телеканал «Запоріжжя» випускає велику кількість культурологічно-історичних програм українською мовою (80%). На каналі «ТВ-5» близько 50% програм українськомовні. Зовсім інша ситуація на телеканалі «Алекс». Він є найбільшим у регіоні виробником авторських програм, але більшість із них російською мовою, що не сприяє поширенню рідного слова (на сьогодні налічує 38 російськомовних та лише 8 україномовних проектів, які становлять 17% від загальної кількості). Ще менше звучить українське слово на телеканалах «МТМ» та «ТВ-Голд», на яких можна побачити лише 4% україномовних програм.
Усі жителі області, хто має доступ до місцевих радіоканалів, серед яких немало водіїв маршруток, автобусів, власних авто та їх пасажири впродовж поїздок, які тривають частіше довго, часто протягом багатьох годин, слухають переважно російськомовні передачі. Зокрема, на радіоканалі «Великий Луг» лише 8% україномовного продукту, на ТОВ «Контакт» - 1%, ТОВ «Місто ФМ» - 32%,  ТОВ «Ностальжі» - 8%, Запорізька ОДТРК - 46%, ДП «Університет» - 35%, ТОВ «Стильне радіо» м. Мелітополь - 0% і т.д.
Загальновідомо, який інформаційний вплив на громадян усіх вікових категорій, у тому числі і дітей, має зовнішня реклама, яка сьогодні на кожному кроці зустрічає і супроводжує людину, де б вона не була і з якою метою вона не перебувала би: чи то по дорозі на роботу, до школи, на відпочинок тощо, чи в торговельному центрі.
Звичайно, використання реклами законодавчо регламентується, проте потребує подальшого контролю за виконання актів у цій сфері.
За результатами досліджень виявилося, що українська мова в рекламі використана в 40% випадків, у 35% - російська і 25% - оформлена латиною.
У Запорізькій області існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо.
Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовних і патріотичних середовищ на рівні кожного села, селища, міста.

ІІІ. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ І МЕТА ПРОГРАМИ

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.
У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Разом з тим у останні роки не забезпечується її належний розвиток. Складною є ситуація з дотриманням норм українського правопису. Існує гостра потреба в активізації цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки, в інформаційних технологіях, рекламі тощо.
Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної мови, щоб вона, розвиваючись, утверджувалася як консолідуючий чинник у становленні громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, утвердження державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної України.
Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України; створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови в Запорізькій області, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги до неї в жителів області, визначення стратегічних пріоритетів і орієнтирів у подоланні деформації національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, зміни в обласному центрі та містах обласного значення інформаційного середовища на користь державної мови.


ІV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:
утвердження статусу української мови як державної;
всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;
створення належних умов для вивчення української мови громадянами регіону з числа національних меншин;
розвиток мережі навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;
розширення словникової бази, створення і видання нової енциклопедичної та лінгвістичної літератури, навчальних підручників українською мовою, у тому числі їх електронних варіантів;
поліпшення якості українського мовлення та приведення у відповідність до чинних ліцензій передач українською мовою на регіональних теле- і радіоканалах ;
стимулювання процесів, пов’язаних із переведенням регіональних засобів масової інформації з російської на українську мову;
стимулювання читацьких інтересів населення, зацікавлення його класичною та сучасною українською літературою.


V. ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

Здійснення системи заходів щодо популяризації української мови:
розробка науково-методичних основ викладання української мови в системі дошкільної, шкільної, професійно-технічної та вищої освіти;
забезпечення утвердження статусу української мови як державної;
створення україномовного інформаційного середовища у містах обласного значення.
Для розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області передбачається вжити заходів щодо виконання Програми.

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.
Перелік заходів Програми наведений у додатку 1, джерела фінансування та орієнтовні обсяги коштів – у додатку 2 до Програми.

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми забезпечить:
практичну реалізацію у Запорізькій області статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
розширення функціонування української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки в регіоні;
підтримку функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі області;
підтримку обласних наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова;
розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів на території області для безперервного виховання і навчання українською мовою;
стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та іншими громадянами регіону;
створення умов у державних і комунальних закладах освіти і науки усіх типів і форм власності на території області для викладання всіх дисциплін українською мовою.                                                                                                                                                    

Немає коментарів:

Дописати коментар