пʼятниця, 15 листопада 2019 р.

Титульний лист дкр


Додаток 2.
до наказу від ________№_________
                                                      
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
на засіданні методичної комісії
«________________________________»
Голова МК ______________________________________
Протокол № ____ від «____»________2019р.

       ЗАТВЕРДЖЕНО
       Методист

______________________О.В.Амброзяк

«________» ___________________2019р.ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
(комплект завдань)
з предмету: _________________________________________________________
курс:______________
навчальна група: №_________ з професії «________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»
                                                        Викладач:
____________________________
                                                               Запоріжжя, 2019


Додаток 3.
до наказу від ________№_________

Директорська

контрольна робота

з предмету __________________________________________

учня (учениці) ДНЗ «ЗППЛ»

_________ курсу,  групи №_______________

________________________________________
(П.І. учня (учениці))
            Додаток 4.
до наказу від ________№_________


Аналіз

проведення директорських контрольних робіт серед учнів  ДНЗ «ЗППЛ»
з  предмету:________________________________________________________ у 2019 – 2020 н.р.

№ групи
Кількість учнів (за списком)
Кількість учнів (виконували роботу)
Успішність знань
Успішність %
Якість %
Примітка
Високий рівень
10-12 б

Достатній
рівень
9-7 б

Середній рівень
4-6 б
Початковий рівень
1-3 б
кількість
%
кількість
%
кількість
%
кількість
%

Недоліки при виконанні:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Викладач:________________________________________