Про виконання заходів з реалізації Програми розвитку і функціонування української мови в ДНЗ "ЗППЛ" на 2016 рікЗаходи, які передбачається здійснити
для забезпечення виконання Програми протягом 2016 року.

 з/п
Перелік заходів Програми
Терміни виконання
Виконавці
Очікуваний результат
1
Ведення діловодства виключно українською мовою
Постійно
Адміністрація закладу, педагогічний колектив
Покращення мовного режиму та писемності,  дотримання законодавства
2
Виготовлення профорієнтаційних матеріалів  українською мовою
Постійно
Адміністрація закладу, педагогічний колектив
Популяризація української мови, дотримання законодавства
3
Висвітлення новин, оголошень, інформаційних матеріалів на сайті навчального закладу, блогах викладачів українською мовою
Постійно
Адміністрація закладу, педагогічний колектив
Популяризація української мови, дотримання законодавства
4
Забезпечення високого професійного рівня викладання і вивчення української мови і літератури, з метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
Постійно
Адміністрація навчального
Закладу, викладачі української мови та літератури
Підвищення рівня викладання і вивчення української мови і літератури
5
Розглянути можливість збільшення в інваріантних складових навчальних планів кількість годин на вивчення української мови на І-ІІІ курсах .
Червень-серпень 2016
Адміністрація навчального закладу.
Підвищення рівня викладання і вивчення української мови і літератури
6
Розглянути можливість поділу на підгрупи груп з двадцятьма учнями і більше задля підвищення рівня вивчення української мови.
Червень-серпень 2016
Адміністрація навчального закладу.
Підвищення рівня викладання і вивчення української мови і літератури
7
Розглянути можливість введення в робочий навчальний план з окремих професій предмету за вибором «Українське ділове мовлення»
Червень-серпень 2016
Адміністрація навчального закладу.
Підвищення рівня викладання і вивчення української мови і літератури
8
Поповнення бібліотеки, читальної зали та кабінету української мови і літератури дисками з українськими творами, україномовною художньою літературою; ознайомлення учнів з наявністю такої літератури
Протягом 2016
Методист, бібліотекар, викладач української мови та літератури.
Популяризація української культури
9
Продовжити поповнення та розвиток українознавчого куточка у кабінеті української мови та літератури, залучення до цієї роботи учнів закладу.  
Протягом 2016 року
Методист, викладач української мови та літератури.
Покращення матеріальної бази для вивчення історичного минулого українського народу
10
Поповнення бібліотечного фонду  словниками, довідниками, фаховою періодикою, підручниками, посібниками, наочним матеріалом з української мови, творами світової та української класики, науково-популярними і навчально-виховними виданнями з різних галузей
Протягом 2016 року
Адміністрація навчального закладу, бібліотекар
Покращення забезпечення фаховою періодикою та посібниками бібліотеки
11
Участь у  конкурсах творчо-пошукових і науково-дослід-ницьких роботах з української мови і літератури, інших заходів на українську тематику
Протягом 2016 року,
згідно єдиного плану методичної роботи
Адміністрація навчального закладу,
педагогічний, учнівський колектив
Патріотичне виховання до рідної мови та рідного краю.  
12
Участь у  науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях методичних об’єднань міста, області з питань підвищення якості викладання державною мовою
Протягом 2016 року,
згідно єдиного плану методичної роботи
Методист, викладач української мови та літератури
Підвищення якості викладання державною мовою
13
Під час вивчення результатів педагогічної діяльності в міжатестаційний період та проходження атестації педагогічними працівниками  враховувати обов’язкове володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків, відповідно до ст.10 Конституції України
Протягом 2016 року,
згідно графіку роботи атестаційної комісії 
Атестаційна комісія навчального закладу
Впровадження державної мови в освітній процес
14
Створення електронної бази матеріалів (сценарії, презентації, тощо) для проведення заходів з відзначення свят української мови, Дня української писемності та мови.
Протягом 2016 року
Заступник директора з НВР, методист, викладач української мови та літератури
Популяризація української мови серед педагогічних працівників та учнів
15
Перегляд та перезатвердження плану гурткової роботи з української мови та літератури відповідно до заходів Програми розвитку
Червень-серпень 2016 року
Заступник директора з НВР, методист, викладач української мови та літератури
Патріотичне виховання учнів
16
Проведення 9 листопада, у День української писемності і мови, заходу «Диктант національної єдності»
Листопад 2016 року
Методист, викладач української мови та літератури
Патріотичне виховання учнів
17
Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови, української пісні, історії України:
-          предметні тижні,
-          педагогічні читання,
-          виховні години,
-          загальноліцейній лінійкі,
-          відвідування тематичних виставок музеїв, історичних пам’яток,
-           відвідування театральних вистав, тощо
Протягом 2016 року,
згідно плану роботи закладу, єдиного методичного плану. 
Заступник директора з НВР, методист, викладач української мови та літератури, викладач історії
Патріотичне виховання учнів
18
Висвітлення результатів реалізації Програми розвитку і функціонування української мови на сайті закладу, власних блогах викладачів.
Протягом 2016 року
Педагогічний колектив
Популяризація української культури серед педагогів та учнів

                                                                                          


1 коментар: