середа, 14 листопада 2018 р.

9 листопада в ДНЗ Запорiзькому правобережному професiйному лiцею учнi та викладачi разом з iншими громадянами Украiни приєднались до флешмобу #пишеморазом (радiодиктант)

Слухаємо вступне слово i пишемо разом:Тема диктанту була поетична- "Крила Украiни", але з технiчною складовою- лiтак "Мрiя"!


понеділок, 5 листопада 2018 р.

Вітаю, шановні колеги!

Вiд Вас був запит на iнформацiю щодо дуальної системи освiти. До Вашої уваги стисла довiдкова iнформацiя вiд МОН України:

"...Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.
Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
Позитивні показники дуальної освіти
 • організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів;
 • розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;
 • навчання учнів під час трудової діяльності;
 • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (інструктори, викладачі);
 • здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
 • врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти....
Підстави для впровадження елементів дуальної системи навчання
 • Закон України "Про освiту";
 • Середньостроковий план прiоритетних дiй уряду на перiод 2017-2020 р.р., розділ ІІІ «Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модернізація професійно-технічної освіти»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».
Основні зміни, які відбулися в організації навчально-виробничого процесу при запровадженні елементів дуальної форми навчання
 • зміна співвідношення навчального часу: теоретичне навчання – 30%, виробниче навчання та виробнича практика – 70% навчальних годин;
 • упровадження блочно-модульної побудови навчального процесу: опанування базового модуля на базі закладу освіти, а потім чергування: модуль теорії (1-2 тижні) на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти / модуль практики (4-8 тижнів) на базі підприємств, установ, організацій;
 • оцінювання результатів навчання – відповідно до реальних показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва."

Окрiм вказанних вище нормативних актiв була схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 26.01.2018 протокол № 1/3-4 КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Тези Концепції читайте в наступних публiкацiях.