схема аналізу уроку виробничого навчанняАналіз
уроку виробничого навчання

Дата проведення аналізу: ________________________________________________________
П.І.Б. майстра в/н:______________________________________________________________
Категорія (звання)______________________________________________________________
Педагогічний стаж______________________________________________________________
Професія:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ групи:______  рік навчання: ______  кіл-ть за списком: _____ присутні на уроці: ______
Тема уроку: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мета уроку: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип уроку:_________________________ вид уроку:__________________________________
Мета відвідування: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.        Забезпечення уроку:
наявність дидактичного забезпечення та його відповідність темі та цілям уроку:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наявність матеріально - технічного забезпечення та його відповідність   те­мі та цілям уроку: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наявність інструкційно-технологічної документації, її методична
ефектив­ність: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
організація робочих місць учнів та їх відповідність програмі і вимогам  охорони праці: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.        Характеристика ходу уроку:
наявність плану уроку та його відповідність навчальній програмі курсу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
правильність визначення та формулювання мети і задач уроку: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
методи і форми проведення вступного інструктажу, доцільність їх вибору та ефективність:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
правильність і раціональність використання і матеріально - технічного     за­безпечення майстром і учнями: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
логічність, доступність і сприйняття нової навчальної інформації: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
методи показу нових трудових прийомів та операцій трудової діяльності їх ефективність: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
відображення на уроці новинок техніки, технології, передового досвіду: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
рівень активності учнів у процесі уроку, самостійність і усвідомленість їх дій: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.       Загальні висновки:
правильність вибору типу, виду, структури уроку: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в якій мірі реалізована мета уроку: __________________________________________________________________________
що нового було на уроці, що заслуговує розповсюдження у педагогічній практиці: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
які недоліки уроку, їх причини: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
рекомендації майстру виробничого навчання: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________                         _________________________
(П.І.Б. відвідувача)                                                 (підпис)

Немає коментарів:

Дописати коментар