четвер, 28 квітня 2016 р.

Положення конкурсу навчально-методичних матеріалів.


Положення
конкурсу навчально-методичних матеріалів 

Мета конкурсу:
1.      Розвиток науково-методичного та творчого потенціалу педагогів.
2.      Забезпечення навчально-виховного процесу додатковими навчально-методичними та дидактичними матеріалами.
3.      Стимулювання росту професійної майстерності педагогів.
Умови конкурсу:
1.      В конкурсі беруть участь всі педагогічні працівники ліцею.
2.      Учасники конкурсу мають право подати на розгляд журі навчально-методичні матеріали за однією з номінацій:
-          Електронний  навчальний  посібник;
-          Електронні вправи, тренажери;
-          Збірник інструкційно-технологічних карток з ЛПЗ;
-          Збірник контрольно-аналітичних завдань;
-          Методична розробка уроку (теоретичного, виробничого навчання);
-          Методична розробка виховної години;
-          Методичні рекомендації для викладачів (майстрів виробничого навчання).
3.      Учасники конкурсу обирають номінацію під час анкетування через Google Forme за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1hzHvWJn9Pub_D_58daq09Wdd0K_2C-HNsFkrmRriAKc/viewform?edit_requested=true
4.      Зміст навчально-методичної розробки повинен бути таким, щоб педагоги мали змогу отримати відомості про найбільш раціональну організацію навчального процесу, ефективність методів та методичних прийомів, форми викладення навчального матеріалу, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
  1. Конкурсні матеріали повинні бути авторськими.
  2. Зміст конкурсних робіт не повинен  повторювати зміст підручників та інших літературних джерел.
  3. Матеріал повинен бути систематизованим, простим та чітким у викладенні.
  4. Стиль – чіткий, лаконічний, грамотний, переконливий.
  5. Рекомендовані та вказані методи, методичні прийоми, засоби навчання  повинні бути обґрунтовані.
  6. Навчально-методичні матеріали повинні враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу.
11.  Навчально-методична розробка повинна розкривати питання: «Чому навчати? Як навчати? За допомогою чого? Як навчатись?»
12.  За підготовку  учасників-педагогів  до участі у конкурсі, організацію конкурсу, а також за здійснення  фахового, методичного супроводу відповідає організаційний комітет ліцею у складі:
-          Згурська Т.В., методист;
-          Кардіян Т.М., голова методичної комісії;
-          Курочка Н.М., голова методичної комісії.
Порядок проведення конкурсу:
1.      Робота з підготовки та оформлення навчально-методичних матеріалів здійснюється протягом травня 2016 року.
2.      Оформлення конкурсних робіт здійснюється відповідно до вимог цього положення, додаток 1.
3.      Оформленні роботи отримують схвалення на засіданнях методичних комісій і внутрішню рецензію.
4.      Конкурсні роботи (пояснювальні записки)  подаються в друкованому та електронному  вигляді до методичного кабінету не пізніше 13 червня 2016 року. Якщо конкурсна робота – це електронний продукт, то до методичного кабінету у друкованому та електронному вигляді подається пояснювальна записка, посилання.
5.      Всі конкурсні матеріали у електронному вигляді надсилаються на електронну адресу – zguratanya1980@gmail.com або подаються на електронних носіях.
6.       Подані на конкурс матеріали попередньо розглядаються на засіданні  методичних комісій.
7.      На всі навчально-методичні матеріали надається внутрішня рецензія від голови відповідної методичної комісії.
8.      З 14 по 17 червня в методичному кабінеті організовується виставка конкурсних матеріалів. Всі педагогічні працівники мають змогу ознайомитись з навчально-методичними матеріалами та залишити свої відгуки.
9.      Журі з 14 по 17 червня вивчає конкурсні матеріали, відбирає кращі роботи.
 Склад журі:
Голова – Цвєтков В.П., директор
Заступник голови – Павленко О.О., заступник директора з НВР,
Члени журі – Білоіван Н.А., заступник директора з НВР,
-          Шаповалова З.Б., старший майстер,
-          Згурська Т.В., методист,
-          Кардіян Т.М., голова методичної комісії,
-          Курочка Н.М., голова методичної комісії.
Оцінювання:
Оцінювання конкурсних робіт здійснюється на основі критерій оцінювання, додаток 1.

Підведення підсумків.
1.      Учасники конкурсу нагороджуються грамотами, дипломами за номінаціями.
2.      Педагоги – автори кращих робіт заохочуються матеріально.
3.      Всі конкурсні матеріали розміщуються на сторінках блогів та сайту ліцея.

Додаток 1.
Вимоги до навчально-методичних матеріалів

Електронний навчальний посібник; електронні вправи, тренажери:
1.      Матеріал оформлюється виключно Державною мовою.
2.      Учасники конкурсу самостійно обирають програмне забезпечення задля створення електронного продукту.
3.      Зміст електронного продукту повинен відповідати навчальній програмі предмету, темі заняття.
4.      Пояснювальна записка оформлюється за наступними вимогами:
-          стиль – Times New Roman,
-          шрифт – 12 або 14,
-          інтервал 1 або 1,5,
-          ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.
5.      Пояснювальна записка складається з:
-          актуальність створення електронного продукту,
-          головна мета та призначення,
-          короткий опис інтерфейсу (розділів) електронного продукту, програмного забезпечення.
Критерії оцінювання електронного навчального посібника, електронного тренажера, вправ:
-          дотримання мовного режиму – 5
-          актуальність – 5
-          структурованість матеріалу – 5
-          зручність у користуванні – 5
-          наочність  - 5
-          доступність у використанні – 5
-          якість оформлення (дизайн) – 5
-          можливість використання іншими педагогічними працівниками – 5
-          професійна та педагогічна грамотність - 5
Загальна кількість балів – 45 балів.

Збірник інструкційно-технологічних карток до ЛПЗ; збірник контрольно-аналітичних завдань:

1.      Матеріал оформлюється виключно Державною мовою.
2.      Зміст матеріалу повинен відповідати навчальній програмі предмету, темі заняття.
3.      Пояснювальна записка, збірник оформлюється за наступними вимогами:
-          стиль – Times New Roman,
-          шрифт – 12 або 14,
-          інтервал 1 або 1,5,
-          ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.
4.      Пояснювальна записка складається з:
-          актуальність створення збірника,
-          головна мета та призначення,
-          короткий опис тем, розділів з яких складається збірник.
Вимоги до оформлення збірника (структура):
1.      титульна сторінка,
2.      рецензія,
3.      зміст,
4.      вступ (актуальність обраної теми, обґрунтованість вибору теми педагогом, її місце у змісті освіти),
5.      основна частина,
6.      висновок,
7.      список використаної літератури,
8.      додатки.

Титульна сторінка збірника повинна містити:
1.      найменування засновника навчального закладу,
2.      найменування навчального закладу,
3.      найменування роботи (вид конкурсної роботи),
4.      тема роботи,
5.      навчальний предмет (професія), курс,
6.      відомості про автора (посада ,П.І.Б.),
7.      місце та дата виконання роботи.

Критерії оцінювання збірника:
-          дотримання мовного режиму – 5
-          актуальність – 5
-          структурованість матеріалу – 5
-          зручність у користуванні – 5
-          наочність  - 5
-          доступність у використанні – 5
-          якість оформлення (дизайн) – 5
-          можливість використання іншими педагогічними працівниками – 5
-          професійна та педагогічна грамотність - 5
Загальна кількість балів – 45 балів.

Методична розробка уроку (теоретичного, виробничого навчання); методична розробка виховної години; методичні рекомендації для викладачів (майстрів виробничого навчання):
1.      Матеріал оформлюється виключно Державною мовою.
2.      Зміст матеріалу повинен відповідати:
-          методична розробка уроку (теоретичного, виробничого навчання)-  навчальній програмі предмету, темі заняття;
-          методична розробка виховної години – заходам популяризації української мови та формуванню патріотичного виховання;
-          методичні рекомендації – єдиній методичній проблемі ліцею.
3.      Матеріали оформлюється за наступними вимогами:
-          стиль – Times New Roman,
-          шрифт – 12 або 14,
-          інтервал 1 або 1,5,
-          ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.
Вимоги до оформлення методичних рекомендацій (структура):
1.      титульна сторінка,
2.      рецензія,
3.      зміст,
4.      вступ (актуальність обраної теми, обґрунтованість вибору теми педагогом, її місце у змісті освіти),
5.      основна частина,
6.      висновок,
7.      список використаної літератури,
8.      додатки.

Титульна сторінка методичних рекомендацій повинна містити:
1.      найменування засновника навчального закладу,
2.      найменування навчального закладу,
3.      найменування роботи (вид конкурсної роботи),
4.      тема роботи,
5.      відомості про автора (посада ,П.І.Б.),
6.      місце та дата виконання роботи.

Критерії оцінювання збірника:
-          дотримання мовного режиму – 5
-          актуальність – 5
-          структурованість матеріалу – 5
-          зручність у користуванні – 5
-          наочність  - 5
-          доступність у використанні – 5
-          якість оформлення (дизайн) – 5
-          можливість використання іншими педагогічними працівниками – 5
-          професійна та педагогічна грамотність - 5
Загальна кількість балів – 45 балів.

Вимоги до оформлення методичних розробок уроку( теоретичного,виробничого навчання)(структура):
1.титульна сторінка,
2. рецензія,
3.основна частина (план уроку: тема програми, тема уроку, мета освітня, мета методична, тип уроку, вид уроку, методи, форми організації роботи учнів, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, міжпредметні зв’язки, література для педагога, література для учнів),
4.    додатки.
Титульна сторінка методичних розробок уроку (теоретичного, виробничого навчання)  повинна містити:
1.      найменування засновника навчального закладу,
2.      найменування навчального закладу,
3.      найменування роботи (вид конкурсної роботи),
4.      тема уроку
5.      навчальний предмет (професія), курс
6.      відомості про автора (посада ,П.І.Б.),
7.      місце та дата виконання роботи.

Критерії оцінювання методичних розробок уроку (теоретичного, виробничого навчання) :
-          дотримання мовного режиму – 5
-          структурованість матеріалу – 5
-          наочність  - 5
-          доступність – 5
-          якість оформлення (дизайн) – 5
-          можливість використання іншими педагогічними працівниками – 5
-          професійна та педагогічна грамотність - 5
Загальна кількість балів – 35 балів.
Вимоги до оформлення методичної  розробки  виховної години (структура):
1.титульна сторінка,
2.рецензія,
2.      зміст,
3.      вступ,
4.      основна частина,
5.      висновок,
6.      список використаної літератури,
7.      додатки.

Титульна сторінка методичної розробки виховної години повинна містити:
1.      найменування засновника навчального закладу,
2.      найменування навчального закладу,
3.      найменування роботи (вид конкурсної роботи),
4.      тема роботи,
5.      відомості про автора (посада ,П.І.Б.),
6.      місце та дата виконання роботи.

Критерії оцінювання методичної розробки виховної години:
-          дотримання мовного режиму – 5
-          актуальність – 5
-          структурованість матеріалу – 5
-          зручність у користуванні – 5
-          наочність  - 5
-          доступність у використанні – 5
-          якість оформлення (дизайн) – 5
-          можливість використання іншими педагогічними працівниками – 5
-          професійна та педагогічна грамотність - 5
Загальна кількість балів – 45 балів.
Немає коментарів:

Дописати коментар