четвер, 28 квітня 2016 р.

Допоміжний матеріал.Типологія уроку.
Тип уроків теоретичного навчання (за Махмутовою М.І.):
 • Урок вивчення нового навчального матеріалу.
 • Урок вдосконалення знань, умінь і навичок.
 • Урок узагальнення й систематизації знань.
 • Урок контролю знань, умінь і навичок.
 • Комбінований.
Типи уроків практичного навчання (за Махмутовою М.І.):
 • Урок за первісним формування умінь і навичок.
 • Урок вдосконалення умінь і навичок.
 • Урок з виконання комплексних завдань (робіт).
Вид уроку.
Визначається формою спільної діяльності викладача і учнів, яка домінує на уроці:
 • Лекція.
 • Бесіда.
 • Самостійна робота.
 • Практична робота.
 • Лабораторна робота.
 • Конференція.
 • Семінар.
 • Контрольна робота.
 • Залік.
 • Ділова гра.
 • Екскурсія.
Змішаний (кілька видів діяльності приблизно однакових за часом).
Дидактична структура уроку.
Включає в себе наступні дидактичні завдання:
 • Мотивація і стимулювання діяльності учнів, цільова установка, активація необхідних знань.
 • Формування нових понять і способів дій.
 • Застосування понять і способів дій.
Найефективніше, коли на уроці вирішуються всі три дидактичні завдання, але може бути й інакше (це залежить від цілей і типу уроку).
Дидактичні методи (за Лернер І.Я.)
1.   Інформаційно-рецептивний.
2.   Репродуктивний.
3.   Проблемний: проблемне виклад; евристичний; дослідницький.
Форма діяльності.
 Залежить від застосовуваного методу і методичних прийомів. Наприклад: бесіда, самостійна робота, робота з книгою, перегляд відеофільму та ін.
Способи організації діяльності викладача і учнів (за Молчан Л.Л.):
1.   Фронтальний.
2.   Індивідуальний.
3.   Парний.
4.   Колективний.
Цілі освіти.
 Поділяються на цілі:
-          навчання (формування знань, умінь і навичок),
-         виховання (формування поглядів, переконань, якостей особистості),
-         розвитку (розвиток інтересів, мислення, мови, волі і т.д.).
Методична мета.
 Для кожного уроку передбачає створення умов для формування знань, умінь і навичок; розвитку здібностей; виховання якостей особистості і т.д. Якщо урок відкритий, то методична мета залежить від мети запрошення колег на даний урок.

Загальні вимоги до оформлення методичної розробки.
Загальний обсяг методичної розробки повинен становити не менше 24 аркушів комп'ютерного тексту (шрифт-12 або 14).
Якщо методична розробка це розробка лише одного уроку, то не менше 10 аркушів.
Обсяг основного змісту - не менше половини усього рукопису.
Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв.
Якщо розробка носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то список використаних джерел можна опустити.
Кількість і обсяг розділів не лімітується.

Немає коментарів:

Дописати коментар