вівторок, 10 травня 2016 р.

SWOT-аналізSWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, організації, установи, а також можливостей і загроз, що виходять з його найближчого оточення (зовнішнього середовища).
SWOT-аналіз дозволяє вибрати оптимальний шлях розвитку бізнесу, діяльності, уникнути небезпек і максимально ефективно використовувати наявні в розпорядженні підприємства, організації та установи ресурси.
Процедура проведення SWOT-аналізу в загальному виді зводиться до заповнення матриці, у якій відбиваються і потім зіставляються сильні й слабкі сторони вашого підприємства та можливості і загрози ринку. Це зіставлення дозволяє визначити, які кроки можуть бути зроблені для розвитку, а також які проблеми необхідно терміново вирішити.

SWOT-аналіз полягає в дослідженні сильних і слабких сторін бізнесу, діяльності  і визначенні можливостей успішного функціонування підприємства, органгізації, установи в сформованих і прогнозованих умовах ринку.  
В процесі SWOT-аналізу аналітик шукає відповіді на такі питання:
  1. Які сильні та слабкі сторони організації (поточні та прогнозовані)?
  2. Який вплив на організацію зовнішнього середовища (поточне і прогнозоване, позитивне і негативне)?
  3. Якою мірою сильні сторони організації дозволяють їй скористатися можливостями і протистояти загрозам (захищатися від них)?
  4. Якою мірою слабкі сторони організації цього не дозволяють.
  5. Яку оцінку слід дати діяльності в цілому і окремих напрямків організації (виходячи з поєднання сил, слабкостей, можливостей та загроз)?
  6. Які стратегії слід реалізовувати при тому чи іншому поєднанні сил, слабкостей, можливостей і загроз?
Коли SWOT-аналіз вже проведений, постає питання про його використання. Практичне використання даних SWOT означає:

співвіднесення слабких і сильних сторін організації з виявленими можливостями і загрозами
Для цього корисно замислитися над наступними питаннями:
- Чи дозволяють сильні сторони одержати вигоду завдяки можливостям?
- Чи дозволять сильні сторони уникнути загроз?
- Перешкоджають чи слабкі сторони використання можливостей?
- Перешкоджають чи слабкі сторони догляду від загроз?

Немає коментарів:

Дописати коментар