неділя, 11 грудня 2016 р.

Розвиток управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів.
Структура управлінської культури керівників ПТНЗ:
  • політична культура керівника ПТНЗ виявляється: у знанні основ політики в галузі освіти і культури та вмінні застосовувати засади державно- громадського управління, налагоджувати зовнішні та внутрішні зв’язки; у сформованості національної свідомості, громадянської позиції, демократичності, активності, як пріоритетних особистісних якостей та цінностей; 
  • правова – у знанні юридичних основ управління та вміннях їх застосовувати; у повазі та довірі до особистості, толерантності, у забезпеченні контролю якості діяльності, комфортності та естетичності в роботі; 
  • адміністративна – у знанні документообігу та вмінні вести документацію, проводити контрольну звітність; у професіоналізмі, вимогливості, охайності, у прийомі самостійних рішень, оцінюванні діяльності, здійсненні ефективного прийому відвідувачів;
  • організаційна – у знанні та вмінні формувати ефективну організаційну структуру й раціонально організовувати працю, вимогливості до себе, організованості, налагодженні співпраці; 
  • менеджерська – у знанні основ наукового управління та вмінні здійснювати підбір і розстановку кадрів, проводити їх атестацію; у творчості, єдності слова і діла, здатності до ризику, сприянні підвищенню кваліфікації педагогів; 
  • соціально-психологічна – у знанні основ міжособистісних стосунків та вмінні формувати імідж організації, створювати сприятливий мікроклімат у колективі; у гуманності, ввічливості, тактовності, безконфліктності; 
  • інформаційна – у знанні та вмінні інформаційного забезпечення закладу освіти; інтелектуальності, компетентності, працелюбності, здатності створити ефективну інформаційну систему в ПТНЗ; 
  • комунікативна – у знанні основ ефективного спілкування та вмінні їх використовувати; у комунікативності, стриманості, вмінні вислухати, володіти собою; 
  • економічна – у знанні основ фінансово-господарської діяльності, економічних основ та маркетингу, у здійсненні фандрайзингу, контролю за фінансово-економічною діяльністю закладу; відповідальності, уважності. 
Більше інформації можна отримати за посиланням http://lib.iitta.gov.ua/704220/Немає коментарів:

Дописати коментар