четвер, 3 березня 2016 р.

Педагогіка. Зміст професійно-педагогічних функцій викладача.

Зміст професійно-педагогічних функцій вчителя
1 .Інформаційна функція:
- науково, в доступній формі, чітко, послідовно, емоційно викладати зміст навчального матеріалу:
-вміння логічно побудувати зміст навчального матеріалу (індуктивно, дедуктивно або індуктивно-дедуктивно);
-вміння чітко формулювати запитання і завдання.
2. Проектувальна:
- планування змісту уроку, співвіднесення матеріалу уроку й теми:
-вміння встановлювати між предметні зв'язки;
-вміння виділяти вузлові поняття і закономірності в новому матеріалі;
-вміння передбачити можливі забруднення учнів;
-вміння визначити найбільш раціональні види діяльності учнів щодо оволодіння матеріалом.
3. Конструктивна: 
- вміння конструювати навчальну інформацію:
-відбирати необхідний матеріал до уроку, виділяти в ньому головне, суттєве;
-виділяти опорні поняття та поняття, що формуються в учнів;
-подавати навчальний матеріал у певній логічній послідовності;
-визначати логічні переходи від одного етапу уроку до іншого;
-вибирати раціональну структуру уроку;
-відбирати різноманітні навчальні задачі та завдання;
-визначати місце і характер демонстраційного матеріалу.
4.Освітня реалізація освітніх задач уроку:
-формування понять (знань);
-первинне і вторинне закріплення знань і способів діяльності;
-застосування знань і способів діяльності;
-узагальнення і систематизація знань;
-контроль і оцінка знань, умінь і навичок.
5. Виховуюча:
- реалізація задач виховання школярів на уроці засобами навчальної інформації та шляхом організації і корекції різноманітних способів навчальної діяльності.
6. Розвивальна:
- реалізація розвивальних задач уроку:
-формування пізнавальних умінь (уміння виділяти головне, вміння порівнювати, вміння узагальнювати, вміння доводити, вміння систематизувати, уміння проводити аналогію);
-розвиток мови;
-розвиток пам'яті;
-формування загальнонавчальних умінь;
-формування спеціальних умінь.
7. Мотиваційна - розвиток і виховання мотиваційної сфери, формування у школярів мотивації навчання, спрямованість учнів на виконання окремих дій, які входять у навчальну діяльність.
8. Організаційна:
- організація різноманітних видів і способів навчальної діяльності школярів: пізнавальна, предметно-практична, естетична, контроль-оціночна (самоконтроль, самооцінка, самокорекція, взаємоконтроль, взаємооцінка), науково-дослідницька, спілкування, ігрова;
-організація різноманітних форм роботи: індивідуальна, групова, колективна, фронтальна, діалог;
-уміння регулювати темп уроку.
9. Корегувальна:
-корекція різноманітних видів і способів діяльності учнів;
-корекція своєї власної діяльності на всіх етапах уроку.
10. Комунікативна:
-вміння встановлювати правильні взаємовідносини з учнями;
-вміння запобігти і вирішити конфліктні ситуації на уроці.
11. Оціночна:
- оцінка різноманітних видів і способів навчальної діяльності:
-виділення критеріїв оцінки роботи учнів;
-аналіз оцінки діяльності учнів;
-визначення рівня особистісних досягнень учня.
12. Управління навчальним:
- формування активної навчальної діяльності школярів; створення умов суб'єктно-суб'єктивних відношень на уроці.

Немає коментарів:

Дописати коментар